Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Kolnie - Kierownictwo - KPP Kolno

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KOLNIE

nadkom. Grzegorz Malinowski

 

 

 

 I Z-ca KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOLNIE

kom. Ryszard Duchnowski