KOLNEŃSKA POLICJA Z POMOCĄ OSOBOM STARSZYM - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KOLNEŃSKA POLICJA Z POMOCĄ OSOBOM STARSZYM

Data publikacji 13.12.2017

Komendant Powiatowy Policji w Kolnie podpisał List Intencyjny z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie współpracy na rzecz realizacji programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. „poMOC a nie przeMOC”. Sygnatariusze wspólnie będą współdziałać na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych oraz z niepełnosprawnością.

Komendant Powiatowy Policji w Kolnie podpisał wczoraj List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz realizacji programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. „poMOC a nie przeMOC”. Do współpracy w przedsięwzięciu zaproszono pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych oraz z niepełnosprawnością.

Przesłaniem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec tej grupy ludzi oraz integracja środowisk działających we wspólnym celu. Spotkanie było inauguracją kolejnych przedsięwzięć w ramach programu.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl