Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” – Zapraszamy na debatę społeczną 5 kwietnia 2017 roku

Data publikacji 03.04.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 w remizie strażackiej w Borkowie odbędzie się debata poświęcona bezpieczeństwu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

5 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kolnie ,w remizie strażackiej w Borkowie, organizują debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Debata ma na celu określenie, w jaki sposób Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przedstawiciele kolneńskiej Policji zaprezentują aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostaną przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej Policji, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie.

Oczywiście nie zabraknie zagadnienia dotyczącego służby dzielnicowego. Przedstawiciel kolneńskiej Policji przypomni podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówi zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także omówi funkcjonowanie aplikacji mobilnej „Moja komenda”.

Ostatnim elementem debaty będzie dyskusja dotycząca bezpieczeństwa, na którym będziecie mogli Państwo podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej oraz służby dzielnicowego.

Pliki do pobrania

  • 1.11 MB