Wydział Kryminalny - KPP Kolno

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

 W KOLNIE

 

 Fax sekretariat: 86 474 16 09 ,    Tel. sekretariat: 86 474 16 19,

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

  p.o. podinspektor Piotr Gronek

 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

  komisarz Adam Jankowski

 

 

                   

 

Praca w Policji