Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie - TWÓJ DZIELNICOWY - KPP Kolno

TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 1

Rejon służbowy miejski Nr 1: dzielnicowy –  sierż.szt. Robert Lubiejewski

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Armii Krajowej - cała, Boczna - cała, Ciepła - cała,Czysta - cała, Św. Floriana - cała, Jana z Kolna - cała,Konopnickiej - cała,Konstytucji 3 Maja - cała,Kościelna - cała,Krótka - cała, Stanisława Krupki - cała,11 Listopada - cała, Łąkowa - cała,Okrzei - cała, Piłsudskiego - cała, Polna - cała,  Sadowa - cała,  Senatorska - cała,  Sikorskiego - numery parzyste,Słoneczna - cała,Sobieskiego - cała, Sportowa - cała, Staszica - cała,  Strażacka - cała,  Szkolna - cała,    Targowa - cała,Wesoła - cała,  Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44, Plac Wolności - cała, Plac Wyszyńskiego - cała, Zacisze - cała,  Zakole - cała,   Zielona - cała,

                     - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego „Delikatesy Centrum” mieszczącym się na ul.11listopada 15 w Kolnie oraz przyległej altanki śmietnikowej, załatwianie tam potrzeb fizjologicznych, używanie słów wulgarnych, hałaśliwe, uciążliwe zachowanie , zakłócanie ładu i i porządku publicznego, zaśmiecanie.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

1. Systematyczne sprawdzanie wskazanego rejonu o różnych porach dnia i nocy, zarówno przez dzielnicowego jak i patrole prewencyjne w okresie 01.02. 2021 r.- 31.07 2021r. celem oddziaływania prewencyjnego i nie dopuszczania do naruszeń prawa.

2. Skuteczne stosowanie środków przewidzianych prawem w przypadku stwierdzenia naruszeńporządku prawnego.

3.Sporządzanie kart zadań doraznych wynikajacych ze zgłoszeń społecznych.

 4.Rozmowy z personelem pobliskich sklepów spożywczych w kwestii przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Rozmowy z mieszkańcami pobliskich bloków mieszkalnych celem informowania ich o podjętych działaniach jak również skuteczności oddziaływania Policji w niwelowaniu nagannych zachowań nieletnich/osób dorosłych popełniających wykroczenia.

6. Rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowegodot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień, dewastacji mienia itp., podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami w trakcie odwiedzin rodzin.

7. Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno.

8. Prowadzenie rozpoznania osobowegocelemustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia w rejonie sklepu „Delikatesy Centrum” i altanki śmietnikowej .

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Urząd Miasta Kolno – rozpowszechnienie planu , informacja na stronie internetowej, modernizacja istniejącego monitoringu wizyjnego
 • SM Kolno, wspólne służby, dokonywanie kontroli wskazanego rejonu, reagowanie na przypadki spożywania alkoholu inne wykroczenia porządkowe. W stosunku do osób nie przestrzegających przepisów prawa, stosowanie środków oddziaływań wychowawczych
 •  
 • Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym
 • informacja na stronie internetowej KPP Kolno, fb
 • spotkania profilaktyczne i edukacyjne ze społeczeństwem
 • podczas odwiedzin rodzin, debat, konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta informowanie o realizacji planu priorytetowego,

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 2


Rejon służbowy miejski Nr 2: dzielnicowy – mł. asp. Adam Cwalina

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Aleksandrowska - cała,  Brzozowa - cała, Chopina - cała, Dąbrowskiej - cała, Dębowa - cała, Grunwaldzka - cała, Księcia Janusza - cała, Kasztanowa - cała, Klonowa - cała, Kolejowa - cała, Kopernika - cała, Kościuszki - cała, Kubraka - cała, Łabno Duże - cała, Łabno Małe - cała, Łazienna - cała, 1 Maja - cała, Mickiewicza - cała, Milewskiego - cała,  Ogrodowa - cała, Sienkiewicza - cała, Sikorskiego - numery nieparzyste, Słowackiego - cała,  Sosnowa - cała,  Świerkowa - cała,  Witosa - cała, Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44, Żeromskiego - cała.

 

- DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się osób, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu w godz. popołudniowych i nocnych od poniedziałku do niedzieli na terenie Stadionu Miejskiego znajdującego się przy ul. Woj. Polskiego 44 w Kolnie.

 

Źródło informacji zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 • Okres obowiązywania planu:

-od  01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania :

- podjęcie współpracy z kierownictwem KOKiS celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń. Sporządzenie bądź realizacja zadań w ramach już sporządzonego KZD i zadaniowanie służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu naprawy istniejącego monitoringu.

- w trakcie obchodu przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami rejonu przyległego do terenu stadionu celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się na terenie bądź w jej rejonie osób.

służby z innymi dzielnicowymi oraz Strażą Miejską

  - wzmożona kontrola własna terenu stadionu , reagowanie na popełniane wykroczenia.

 – spotkania z dyrekcją KOKiS, ocena realizacji planu.

 - rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowego oraz  pozyskanych materiałów  informacyjnych dot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień itp. podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin i pracy na terenie m. Kolno.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

a/ Kierownictwo KOKIS- umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na  stronie internetowej KOKIS

            b/ Urząd Miasta Kolno – naprawa istniejącego monitoringu oraz instalacja oświetlenia

             c/ SM Kolno- kontrola wskazanego miejsca zagrożonego

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Miasta w Kolnie

- strona internetowa KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 3

Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   dzielnicowy   sierż.szt.Adam Śniadach

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina  Kolno;    Zabiele   Zabiele Zakaleń       Kolimagi

Gmina Turośl:   Adamusy       Cieloszka   Cieciory  Charubin    Charubin Dudy Nadrzeczne   Krusza    Ksebki  Leman     Łacha    Nowa Ruda    Potasie   Popiołki    Ptaki  Pupki  Samule  Szablaki  Trzcińskie  Turośl    Wanacja    Zimna
 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się młodzieży w rejonie  przystanku PKS przyległego do Szkoły Podstawowej w Ptakach  oraz teren Szkoły Podstawowej w m. Ptaki, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia mienia

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, zagrożeń naniesionych na KMZB oraz własnego rozpoznania. 

Okres obowiązywania planu:

- od  01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania :

 - Nawiązanie współpracy z dyrekcją  SP w Ptakach, sołtysem, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń – w okresie weekendowym. Sporządzenie KZD  

 –służby z innymi dzielnicowymi w rejonie zagrożonym, spotkania z dyrektorem SP i uczniami w związku z okresem wakacyjnym.

 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego w związku z okresem wakacyjnym, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- dyrekcja SP  w Ptakach – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- sołtys m. Ptaki- informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- pracownicy Urzędu Gminy w Turośli - informowanie o ujawnionych zagrożeniach

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie KPP Kolno i Urzędu Gminy Turośl

- zamieszczenie informacji na stronie Gminnego ośrodka Kultury w Turośli.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

  

REJON DZIELNICOWEGO NR 4

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: starszy dzielnicowy –  asp. Paweł Rudnicki 

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina Kolno:   Borkowo       Janowo     Łosewo    Niksowizna        Gietki

Gmina Mały Płock;  Budy Kozłówka          Budy Żelazne         Cwaliny DużeCwaliny Małe      Chludnie        Józefowo     Kąty      Kołaki Strumienie     Kołaki Wietrzychowo    Korzeniste       Krukówka      Mały Płock       Mściwuje         Popki   Rakowo Nowe      Rakowo Stare      Ruda Skroda     Rudka Skroda   Rogienice Piaseczne    Rogienice Wielkie        Rogienice Wypychy    Śmiarowo      Waśki      Włodki      Wygrane         Zalesie

 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób w na terenie Szkoły Podstawowej w Borkowie oraz przystanku autobusowym znajdującym się przy szkole, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci  spożywania alkoholu i zaśmiecania. 

Źródło informacji zagrożenia:

 - Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń pochodzących od dyrektora szkoły SP w Borkowie oraz zaznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania :

  – spotkania i rozmowy z dyrektorem szkoły oraz mieszkańcami m. Borkowo  celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń. Sporządzenie KPD i zadaniowanie na tej podstawie innych służb zewnętrznych w celu objęcia terenu szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

 - W trakcie obchodu propagowanie PDP, informowanie i przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Borkowo celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się w zagrożonym rejonie osób.

- wzmożona kontrola własna zagrożonego rejonu w m. Borkowo, reagowanie na popełniane wykroczenia, zadaniowanie innych służb zewnętrznych.

– rozmowy  z mieszkańcami, spotkania z dyrektorem szkoły,

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- dyrektor SP w Borkowie – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

      - mieszkańcy m. Borkowo - informowanie o ujawnionych zagrożeniach.

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Strona internetowa KPP w Kolnie.

- Strona internetowa SP w Borkowie.

- Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej SP w Borkowie

- Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 7

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – sierż. szt. Dawid Magdaleński

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy  Kolno : Bialiki Brzozowo   Brzózki   Czernice    Czerwone     Danowo    Filipki Duże         Filipki Małe     Glinki      Gromadzyn Stary     Gromadzyn Wykno    Górszczyzna  Górskie      Kozioł          Kowalewo       Kumelsk     Kiełcze Stare   Kiełcze Kopki         Kossaki      Koziki Olszyny   Lachowo      Łosewo     Obiedzino  Okurowo  Pachuczyn      Rupin     Rydzewo Świątki         Truszki Kucze        Truszki Patory       Truszki Zalesie     Tyszki Łabno     Tyszki Wądołowo     Waszki          Wincenta     Wszebory      Wścieklice        Wykowo     Zaskrodzie     Żebry

 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Glinki w rejonie pustostanu po byłej szkole oraz przystanku autobusowego, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz aktów wandalizmu. 

Źródło informacji zagrożenia:

 -Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. 

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania :

 – nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Glinki, sporządzenie Karty Programu dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem, nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno

 – nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno w celu objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym lub instalacji sztucznego oświetlenia oraz umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno.

 – propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,

 - służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych oraz funkcjonariuszami ZPI, informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych. 

 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia.

 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Kowalewo, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

-  Sołtys miejscowości Glinki   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie przystanku i byłej szkoły

- Urząd Gminy Kolno - instalacja monitoringu lub sztucznego oświetlenia, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolnie

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie.

- informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin.

- strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 REJON DZIELNICOWEGO NR 5             

Rejon służbowy miejski Nr 5: starszy dzielnicowy. asp. Hubert Korytkowski

tel. 47 71 822 30

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Stawiski, ulice:  Cedrowska  Długa Furmańska  Kościelna Kościuszki Kossaka  Krótka Krzywe Koło    Łomżyńska   Niecała   Ogrodowa Plac Wolności  Pocztowa    Polowa                        Parkowa Płk. St. Steczkowskiego  Projektowana  Reymonta     Sadowa  Smolniki  Spokojna  Strażacka Szosowa   550-Lecia Stawisk Utrata    Wiejska  Witosa Zjazd    Źródłowa.

Gmina Stawiski, miejscowości:  Barzykowo   Budy Poryckie  Budy Stawiskie  Budziski  Cedry  Chmielewo Cwaliny  Dzięgiele   Dzierzbia  Hipolitowo  Ignacewo    Jurzec Szlachecki   Jurzec Włościański  Karwowo                  Kuczyny Lsy   Michny  Mieczki - Sucholaszczki   Mieszołki  Poryte   Ramoty  Rogale  Romany   Rostki   Skroda Mała  Sokoły  Tafiły  Wilczewo  Wysokie Duże   Wysokie Małe     Zabiele  Zaborowo Zalesie   Żelazki.

 

              - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu w rejonie Parku Miejskiego oraz Stacji Paliw „Orlen” przy ul. Pl.Wolności w Stawiskach.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

 Okres obowiązywania planu:

 • od  01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.
 •  Zaplanowane działania:
 1. Sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do KPP Kolno, w celu kierowania w to miejsce dodatkowych patroli
 2. Sporządzenie planu i przeprowadzenie przy wsparciu z KPP Kolno wzmożonych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 3. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stawiskach, objęcia terenu parku monitoringiem wizyjnym oraz zorganizowania szkolenia przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie dotyczącego aktywizacji zawodowej.
 4. Nawiązanie współpracy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej GOKiS w Stawiskach.
 5. Nawiązanie współpracy z właścicielami sklepów znajdujących się w przy ul. Pl. Wolności w Stawiskach w celu informowania mnie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób w rejonie sklepów.
 6. Zorganizowanie przy współpracy z Urzędem Miasta w Stawiskach i GOKiS w Stawiskach debaty społecznej na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami m. i gm. Stawiski oraz przedstawicielami instytucji działających na terenie m. i gm. Stawiski.
 7. Nawiązanie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach w celu pozyskania materiałów informacyjnych dot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień itp., oraz zorganizowania wspólnej kontroli sklepów sprzedających alkohol 
 8. Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych/obchodów, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie Parku Miejskiego i Stacji Paliw „Orlen” przy ul. Pl. Wolności w Stawiskach.
 9. Rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowego oraz pozyskanych materiałów informacyjnych dot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień itp., podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin i pracy na terenie m. i gm. Stawiski.
 10. Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno.
 11. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie.

    

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacjiawiskach:

 1. Urząd Miasta w Stawiskach:

- objęcie terenu Pl. Wolności  monitoringiem wizyjnym

- umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stawiskach

- współpraca przy organizacji debaty społecznej z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji

- współpraca przy zorganizowaniu szkolenia dotyczącego aktywizacji zawodowej mieszkańców

 1. Dyrektor GOKiS w Stawiskach:

- umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej GOKiS w Stawiskach

- współpraca przy organizacji debaty społecznej z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji

 1. Właściciele sklepów przy Pl. Wolności w Stawiskach:

- informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób w rejonie sklepów

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach:

- pozyskanie materiałów informacyjnych dot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień itp.,

- zorganizowanie wspólnej kontroli sklepów sprzedających alkohol

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

1. Informowanie mieszkańców podczas wszelakich spotkań, debat, konsultacji społecznych z mieszkańcami m. i gm. Stawiski oraz realizacja własnych  codziennych zadań służbowych i odwiedzin rodzin.

2.  Strony internetowe Urzędu Miasta w Stawiskach, GOKiS w Stawiskach, KPP Kolno.

3.   Profile Facebook GOKiS w Stawiskach, KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 6

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6:  dzielnicowy – st. asp. Grzegorz Paprotny

tel. 47 71 822 30

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy Grabowo:   Andrychy,Bagińskie, Ciemianka   Chełchy    Golanki Gnatowo  Grabowo  Grabowskie    Grądy Michały   Grądy Możdżenie Guty Podleśne Guty Stare                        Kamińskie  Konopki Białystok   Konopki Monety   Kownacin   Kurkowo    Łebki Małe  Łebki Duże    Łubiane    Marki   Milewo - Gałązki   Pasichy Przyborowo   Rosochate  Surały    Siwki  Skroda Wielka Stawiane  Świdry Podleśne                        Świdry Dobrzyce   Wiszowate  Wojsławy Żebrki.

 

                   - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

    Zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu w rejonie obiektów handlowych znajdujących się na ul. Pl. 3 – go Maja w Grabowie. 

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

   Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

 1. Sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do KPP Kolno, w celu kierowania w to miejsce dodatkowych patroli.
 2. Sporządzenie planu i przeprowadzenie przy wsparciu z KPP Kolno wzmożonych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 3. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grabowie oraz zorganizowania szkolenia przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie dotyczącego aktywizacji zawodowej.
 4. Nawiązanie współpracy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook GOK w Grabowie.
 5. Nawiązanie współpracy z właścicielami sklepów w celu informowania mnie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób w rejonie sklepów oraz objęcia terenu Pl. 3 – go Maja monitoringiem wizyjnym bądź poprawienia istniejącego monitoringu.
 6. Zorganizowanie przy współpracy z Urzędem Gminy w Grabowie i GOK w Grabowie debaty społecznej na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami m. i gm. Grabowo oraz przedstawicielami instytucji działających na terenie m. i gm. Grabowo.
 7. Nawiązanie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie w celu pozyskania materiałów informacyjnych dot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień itp., oraz zorganizowania wspólnej kontroli sklepów sprzedających alkohol.
 8. Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych/obchodów, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie, obiektów handlowych przy ul. Pl. 3 – go Maja w Grabowie.
 9. Rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowego oraz pozyskanych materiałów informacyjnych dot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień itp., podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin i pracy na terenie m. i gm. Grabowo.
 10. Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno.
 11. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 1. Urząd Gminy w Grabowie:- objęcie terenu Pl. 3 – go Maja, monitoringiem wizyjnym, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grabowie, współpraca przy organizacji debaty społecznej z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji,  współpraca przy zorganizowaniu szkolenia dotyczącego aktywizacji zawodowej mieszkańców
 2. Dyrektor GOK w Grabowie: umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej i profilu Facebook GOK w Grabowie, współpraca przy organizacji debaty społecznej z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji
 3. Właściciele sklepów przy Pl. 3 – go Maja:  informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób w rejonie sklepów,  objęcie terenu Pl. 3 – go Maja monitoringiem wizyjnym bądź poprawienie istniejącego monitoringu
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie: pozyskanie materiałów informacyjnych dot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień itp.,  zorganizowanie wspólnej kontroli sklepów sprzedających alkohol

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

1 Informowanie mieszkańców podczas wszelakich spotkań, debat, konsultacji społecznych z mieszkańcami m. i gm. Grabowo oraz realizacja własnych  codziennych zadań służbowych i odwiedzin rodzin.

2.  Strony internetowe Urzędu Gminy w Grabowie, GOK w Grabowie, KPP Kolno.

3.   Profile Facebook GOK w Grabowie, KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego  zagrożenia.