Niebieska Linia - KPP Kolno

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Data publikacji 14.08.2017

Organizacje, działające na powiatu kolneńskiego, od których pokrzywdzony może uzyskać wszechstronne wsparcie (instytucje pomocowe):

 

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

tel.  112

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69.
tel/ fax. 278-1334

Ośrodek Wsparcia tel. 086278 12 99

 

1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 38
18-500 Kolno           

tel. 278-28-49

2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

18-520 Stawiski    pl. Wolności 13/15    

tel./fax.: 0 86 278-26-31

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie                         

 ul.Sienkiewicza 5 , 18-500 Kolno                                                                

 tel (86) 278 26 31 lub (86)278 20-63

 

4.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie,
Adres: Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel./ fax.: 086-2790021

 

4.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wTurośli

ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl,

tel. (086) 278-63-53, fax (086) 278-63-52

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku

ul. J. Kochanowskiego 15.

tel. 86-27913O9.

 

6. Prokuratura Rejonowa w Kolnie;

ul. Wojska Polskiego 36, 18-500 Kolno

Tel + 48 (0-86) 278 18 15

 

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie;

8. Szkoły i placówki oświaty i wychowania;

9.      Specjalistyczne placówki służby zdrowia, w tym Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Kolnie;

10.Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne;

11.Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Łomży;

12.Sąd Rejonowy – VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie;

13.Zespoły Interdyscyplinarne w powiecie kolneńskim.

 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 8, 18-500 Kolno

Tel. 86 278 48 20

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach

Plac Wolności 13/15

Tel.86 278 51 45

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 1
18-507 Grabowo

tel.86 2790021

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małym Płocku

18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15

Telefon: (86)279 13 12

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośli

ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl
tel. (0 86) 278 67 65

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie

ul.Wojska Polskiego 20,18-500 Kolno

tel.86 278 91 20