Petycje do Komenda Powiatowego Policji w Kolnie - Petycje - KPP Kolno

Petycje do Komenda Powiatowego Policji w Kolnie

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronach BOP KPP KOLNO pod adresem : http://bip.kolno.kpp.policja.gov.pl

Praca w Policji