DEBATA SPOŁECZNA W STAWISKACH I GRABOWIE - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA W STAWISKACH I GRABOWIE

Data publikacji 03.12.2019

W GOKiS w Stawiskach i w GOK w Garbowie odbyły się debaty społeczne dotyczące bezpieczeństwa. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wskazywali zagrożenia, które obserwują w swoim otoczeniu.

Kolneńscy policjanci przeprowadzili dwie debaty społeczne pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkania, które dotyczyły bezpieczeństwa, odbyły się  w GOKiS w Stawiskach i w  GOK w Grabowie. W debatach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy. Przedstawiciele Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. Podczas debat zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Przedstawiono specyfikę pracy policjantów. Na koniec spotkań odbyły się dyskusje. Uczestnicy zgłaszali swoje propozycje oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa. Tego typu spotkania z mieszkańcami będą kontynuowane.