ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O HANDLU LUDŹMI - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O HANDLU LUDŹMI

Data publikacji 18.10.2018

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, aby porozmawiać o współczesnych formach "niewolnictwa". Spotkanie odbyło się w ramach obchodów XII Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi przypadającego na dzień 18 października.

Kolneńscy policjanci, spotkali się dziś z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych, aby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi. Podczas prelekcji informowali słuchaczy o zagrożeniach związanych między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą. Mundurowi mówili o tym, jak ustrzec się oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.

Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji, ale nie tylko. Oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie organów. Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie określone w wyżej wymienionych przypadkach nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z powyższych metod. 

Tematyczne spotkanie z młodzieżą odbyło się w ramach corocznych obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, który przypada, właśnie na dzień 18 października, a ich celem było zasygnalizowanie istnienia tego zjawiska.

Przekazane informacje są również elementem ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” adresowanej do uczniów szkół.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.kolno.policja.gov.pl