WAKACYJNA LEKCJA PROFILAKTYKI W KOLNIE - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WAKACYJNA LEKCJA PROFILAKTYKI W KOLNIE

Data publikacji 18.06.2018

O prawnych, medycznych i psychologicznych aspektach stosowania środków psychoaktywnych rozmawiali dzisiaj z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie policjanci i przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Profilaktycy wskazywali młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. Jednocześnie apelowano o rozsądne spędzanie czasu wolnego od nauki, szczególnie nad wodą.

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie,odbyło się dzisiaj spotkanie profilaktyczne w ramach programu pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”, a dotyczące profilaktyki uzależnień, w tym środkami psychoaktywnymi. Prelegentami byli kolneńscy policjanci oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie.

Mundurowi przybliżyli zebranym aspekty prawne związane z problematyką uzależnień. Odbiorcy spotkania dowiedzieli się również o odpowiedzialności karnej. Jednocześnie funkcjonariusze zapelowali o rozsądne spędzanie czasu w wakacje. Z kolei przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej omówili medyczne aspekty zażywania środków psychoaktywnych. Słuchacze poznali również definicję substancji psychoaktywnych i uzależnienia, a także dane statystyczne dotyczące zatruć tymi substancjami. 

W ostatnich dniach na terenie Polski odnotowano kilkanaście przypadków hospitalizacji osób, których stan wskazywał na zażycie groźnych dla zdrowia i życia substancji, tzw. dopalaczy. Policjanci ostrzegają: ich producenci i sprzedawcy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedaż najczęściej jest dokonywana poprzez sieć internetową. Apelujemy – nie kupuj i nie próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. To po prostu grozi śmiercią.

Ostrzegamy:

- Dopalacze to substancje uzależniające. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.

- Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!

- Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl