Mam wybór...wybieram rozsądek.... - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mam wybór...wybieram rozsądek....

Data publikacji 28.03.2018

Kolneńscy policjanci, spotkali się z gimnazjalistami w ramach realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami. Mieli również okazję zdobyć wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Policjanci z kolneńskiej komendy spotkali się dzisiaj z uczniami Gimnazjum w Kolnie w ramach realizacji programu pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”.  Do udziału w lekcji profilaktyki zaprosili także policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Na prelekcji omówione zostały m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy. Uczniowie zapoznani również zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciami „nieletniego”, czynu karalnego czy demoralizacji. W dalszej kolejności spotkania policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przedstawiła konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. Wspólnie z młodzieżą ustaliła przyczyny zażywania tych substancji oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie dowiedzieli się również, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl