SZKOLILI SIĘ, ABY SZYBCIEJ ODNALEŹĆ TYCH, KTÓRYM GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SZKOLILI SIĘ, ABY SZYBCIEJ ODNALEŹĆ TYCH, KTÓRYM GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO

Data publikacji 23.02.2018

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, strażacy i przedstawiciele Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży, szkolili się w zakresie współpracy i podnoszenia skuteczności działań dotyczących poszukiwań terenowych osób zaginionych.

Wczoraj, kolneńscy policjanci oraz strażacy, szkolili się wspólnie z przedstawicielami Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Szkolenie to dotyczyło terenowych działań poszukiwawczych osób zaginionych zakwalifikowanych do tzw. kategorii I i miało na celu integrację wszystkich podmiotów biorących udział w takich akcjach, organizację ich pracy i doskonalenie mechanizmów wpływających na skuteczność tego typu poszukiwań. Program warsztatów, obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne współdziałanie służb podczas poszukiwań w trudnych warunkach atmosferycznych.

W części teoretycznej ratownicy medyczni Grupy Ratowniczej „Nadzieja”  omówili m.in. zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną. Jej przedstawiciele przedstawili również charakterystykę swojej jednostki, posiadany sprzęt oraz możliwości wsparcia policyjnych działań poszukiwawczych oraz gotowość działania do akcji na terenie całego województwa. Działania terenowe prowadzone były na obszarze kompleksu leśnego znajdującego się w pobliżu miejscowości Rupin, koło Kolna. Tam, w ramach symulowanej akcji poszukiwawczej, zespoły złożone z tzw. „szybkich trójek”, przy użyciu trackerów, szukały zaginionego dziecka. Założeniem akcji było oczywiście jak najszybsze dotarcie do dziecka, udzielenie mu pomocy, a w razie konieczności pierwszej pomocy przedmedycznej. Wnioski z przeprowadzonej symulacji były następnie przedmiotem dyskusji w panelu poświęconym podsumowaniu całego szkolenia.

Wsparcie Grupy Ratowniczej skupiającej szerokie grono wykwalifikowanych ratowników medycznych stanowi dużą pomoc podczas poszukiwań terenowych, zwłaszcza w sytuacjach zaginięć, z którymi Policja często ma do czynienia w okresie jesienno–zimowym, gdy z uwagi na przymrozki i szybko zapadający zmierzch, wzrasta też zagrożenie życia osób zaginionych. Wspólpraca, oprócz wspólnych działań przewiduje także doskonalenie posiadanych umiejętności poszukiwawczych poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem bazy logistycznej obu stron.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.kolno.policja.gov.pl