KOLNEŃSCY POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KOLNEŃSCY POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK

Data publikacji 10.01.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie, odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kolneńskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski.

Dzisiaj, w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie,  odbyła się roczna odprawa służbowa, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kolnie młodszy inspektor Artur Żebrowski, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. Jak wynika z przedstawionych danych, o 52 wzrosła liczba przestępstw, lecz zwiększył się również wskaźnik ich wykrywalności do poziomu blisko 85 %. Szef kolneńskich policjantów zaprezentował również dane, z których wynika, że w minionym roku policjanci bardzo szybko interweniowali na zgłoszenia obywateli, odnotowali również o 116 mniej interwencji, niż w roku 2016. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski, który zwrócił uwagę na spadek ogólnej ilości przestępstw w województwie podlaskim, korelując do uzyskanych wyników w powiecie kolneńskim. Komendant podkreślił również dobrą koniunkturę na drogach na terenie garnizonu - spadła ilość osób zabitych oraz zmniejszyła się liczba wypadków. Podziękował kolneńskim policjantom za ich efektywną służbę oraz omówił znaczenie programu modernizacji służb mundurowych, na który to zostało przeznaczone ponad 9,2 mld złotych z budżetu Państwa. Pan Komendant zaznaczył również, że od lat nie było tak dużego zaufania społeczeństwa do Policji jak obecnie. W spotkaniu,  poza policjantami i pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, uczestniczyli również między innymi- Kapelan kolneńsiej Policji - ks. Dziekan Stanisław Uradziński, Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, Sędzia Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie Piotr Rykaczewski, Prokurator Rejonowy w Kolnie  Przemysław Szymanowski, a także Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu kolneńskiego.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl