Konsultacje społeczne w sprawie „mapy bezpieczeństwa” w Kolnie - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w sprawie „mapy bezpieczeństwa” w Kolnie

Dzisiaj w sali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Konsultacje poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Kolnie insp. Robert Marciniak. W spotkaniu wzięli udział sekretarz Urzędu Miasta w Kolnie, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, radni miasta, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie oraz przedstawiciele instytucji społecznych i lokalnych społeczności miasta Kolna oraz mieszkańcy.  Debata miała na celu omówienie stanu zagrożenia przestępstwami kryminalnymi, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie i w ruchu drogowym na terenie miasta oraz poznanie oczekiwań społecznych w zakresie tworzenia mapy bezpieczeństwa.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.kolno.policja.gov.pl