Konsultacje społeczne na terenie działania Posterunku Policji w Stawiskach - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne na terenie działania Posterunku Policji w Stawiskach

Kolneńscy policjanci przeprowadzili wczoraj kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu kolneńskiego. Mundurowi spotkali się tym razem z mieszkańcami Gmin Stawiski i Grabowo.

Wczoraj w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach, odbyły się konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. To spotkanie jest już kolejnym, zapoczątkowanym w styczniu b.r. wojewódzkim etapem prac nad mapami zagrożeń. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Burmistrz miasta i gminy Stawiski oraz Wójt Gminy Grabowo, przedstawiciele rad gminnych, sołtysi oraz mieszkańcy gmin.

W pierwszej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie mł. insp. Artur Żebrowski przedstawił zebranym ideę tworzenia „mapy” oraz analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kolneńskiego. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. W panelu dyskusyjnym spotkania zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. W tworzeniu mapy mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy oraz lokalna społeczność oraz instytucje.

Kolejne konsultacje  odbęda się  17.02.2016r o godz. 10.00 w sali kawiarnianej KOKIS w Kolnie,  ul.Konopnickiej 4

Serdecznie zapraszamy

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.kolno.policja.gov.pl