Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – konsultacje powiatowe - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – konsultacje powiatowe

W Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie odbyła się inauguracja konsultacji społecznych, które będą organizowane przez cały miesiąc na terenie powiatu. Tym razem policjanci spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz i instytucji. Konsultacjom społecznym przyświeca jeden cel stworzenie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie z cyklu „konsultacji społecznych”. Pierwszy etap konsultacji związanych z tworzeniem „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” odbył się blisko dwa tygodnie temu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Wówczas w spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWIA Pan Jarosław Zieliński, który zaprosił do współpracy przy jej tworzeniu lokalne społeczności. Wczorajszemu kolneńskiemu spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy Policji Pan insp. Robert Marciniak. W naradzie uczestniczyli miedzy innymi: Starosta Powiatu Kolneńskiego, burmistrzowie i wójtowie z powiatu kolneńskiego, Sędzia Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kolnie, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Komendant Straży Miejskiej w Kolnie, przedstawiciele służby zdrowia oraz oświaty.

Spotkanie rozpoczęła asp. szt. Joanna Makarewicz - oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji, witając wszystkich przybyłych gości i dziękując im za przybycie. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Kolnie Pan inspektor Robert Marciniak  przedstawił główne założenia „Mapy zagrożeń” oraz cel i założenia spotkań konsultacyjnych ze społeczeństwem. W wypowiedzi swojej odniósł się do głównej kategorii przestępstw, podając jednocześnie dane statystyczne. W dalszej części swojego wystąpienia dokładnie przedstawił założenia i cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań oraz zaprosił wszystkich obecnych do szerokiej współpracy przy jej tworzeniu.

Podczas ożywionej dyskusji Komendant Powiatowy Policji w Kolnie poddał pod rozwagę przybyłym kilka pomysłów. Jednym z nich było utworzenie tzw. skrzynek kontaktów lokalnej społeczności z Policją. Ideą tego przedsięwzięcia byłoby umożliwienie anonimowego przekazania informacji, np. dotyczących miejsc zagrożonych. Kierownictwo kolneńskiej komendy powiatowej Policji podkreślało, jak ważne w powodzeniu całego przedsięwzięcia jest  czynne i aktywne uczestniczenie w nim przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych instytucji działających na danym terenie.

Mimo, że wczorajsze spotkanie było inauguracją konsultacji związanych z tworzeniem Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie nie było ono nowością. Narady tego typu,  wpisały się już w tradycję oraz kalendarz spotkań kolneńskiej Policji i odbywają się cyklicznie. Przyświeca im jeden główny cel - jak najszersza i najlepsza współpraca z samorządami, a wszystko po to, by zarówno w mieście jak i powiecie kolneńskim było coraz bezpieczniej. Cel ten jest zbieżny z założeniami kierownictwa Policji, które zakłada m. in. jak najgłębszą integrację Policji ze społeczeństwem.

Wczorajsze spotkanie zainaugurowało pracę nad mapą w Kolnie i powiecie kolneńskim. Kolejne spotkanie odbędą się 9 lutego o godz. 10.30 w GOPS w Małym Płocku oraz o godz 14.00 – w Bibliotece Gminnej w Czerwonem, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.kolno.policja.gov.pl